PREVERI ARHIV SVOJEGA DELA, PREGLEJ INFORMACIJE O KOMPETENCAH IN IZVOZI SVOJE PODATKE...

V evidenci študentskega dela lahko najdeš vse delovne izkušnje, ki so bile pridobljene s študentskim delom od junija 2019 naprej. Ne glede na to, pri katerem delodajalcu ali preko katerega študentskega servisa je bilo delo opravljeno, so vsa opravljena študentska dela dostopna na enem mestu.

Študentska organizacija Slovenije je s pomočjo sofinanciranja Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije razvila sistem, ki dijakom in študentom omogoča izpis delovnih izkušenj in kompetenc, ki so bila razvita s študentskim delom. Dijaki in študenti lahko izpis izvozijo in natisnejo ter tako svojemu življenjepisu dodajo uradno dokazilo o opravljenem delu pri iskanju prve zaposlitve. Evidenca študentskega dela je uradna evidenca, ki jo s pooblastilom, podanim v Zakonu o urejanju trga dela, vodi Študentska organizacija Slovenije.

Podatki za dijake in študente so na voljo 15 let od opravljenega študentskega dela.
ŠOS | NOVICE | ZASEBNOST IN PIŠKOTKI
Email: edi@studentska-org.si | © 2020 Študentska organizacija Slovenije Vse pravice pridržane.