PREVERI ARHIV SVOJEGA DELA, PREGLEJ INFORMACIJE O KOMPETENCAH IN IZVOZI SVOJE PODATKE...

Varstvo osebnih podatkov

Zagotavljamo, da vse vaše podatke brezpogojno varujemo ter ravnamo z njimi v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17 in 75/19; ZUTD), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UL RS, št. 94/07 in GDPR) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (UL RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).
Katere podatke zbiramo

Na podlagi 123.a člena ZUTD Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), kot nosilec javnega pooblastila za vzpostavitev in vodenje evidence študentskega dela, zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke:

S kakšnim namenom zbiramo podatke

Na podlagi podatkov ŠOS vzdržuje informacijski sistem osebnih elektronskih portfoliev znanj, izkušenj in kompetenc, ki se pridobijo z opravljanjem občasnega in začasnega dela študentov in dijakov (v nadaljnjem besedilu: občasno in začasno delo), zaradi izvajanja nadzora, spremljanja, načrtovanja in vodenja politike na področjih, ki jih ureja ta zakon, za razvoj storitev in ukrepov za mlade ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene.
Rok hrambe

Podatki o imenu, priimku, EMŠO-u in davčni številko osebe, ki opravlja občasno in začasno delo; naslovu stalnega ali začasnega prebivališča (za tujino še šifra države); imenu in priimku oziroma nazivu in sedežu ter matični in davčni številki delodajalca ter nazivu koncesionarja, ki je posredoval občasno ali začasno delo se hranijo 15 let po vnosu podatkov.
Podatki o vrsti opravljenega občasnega ali začasnega dela; časovnem obdobju opravljanja občasnega ali začasnega dela; številu opravljenih delovnih ur; kompetencah, pridobljenih z opravljanjem občasnega ali začasnega dela; nazivu in naslovu ter matični številki vzgojno izobraževalnega zavoda, v katerem se šola v času opravljanja občasnega in začasnega dela ter vzgojno izobraževalnem ali študijskem programu ter evidenčni številki, pridobljenih iz uradnega registra programov (raven in področje izobraževanja po KLASIUS z vrsto programa), datumu vpisa in letniku izobraževanja se hranijo 20 let po vnosu podatkov.
Kako varujemo osebne podatke

V skladu s 124.a členom ZUTD imajo pravico do vpogleda v podatke iz evidence študentskega dela:

Posredovane podatke bomo v skladu z ZUTD, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UL RS, št. 94/07 in GDPR) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (UL RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) uporabili izključno za namene, določene v 123.a in 124.a členu ZUTD.
Piškotki – kaj so?

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik ob obisku našega spletnega mesta in ne škodijo vaši strojni ali programski opremi. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve.
Uporabo piškotkov v Evropski uniji (EU) določa Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 2002/58/ES, katere člen, ki se nanaša na piškotke in podobne tehnologije, je bil spremenjen z Direktivo 136/2009.
V slovenski zakonodaji uporabo piškotkov določa Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; ZEKom-1), katerega člen 157 predstavlja pravno osnovo za skrb za zasebnost uporabnikov spleta.

Tukaj lahko preberete več o piškotkih.
Katere piškotke uporabljamo na tej spletni strani

Spletna stran uporablja samo lastne (1st party) začasne piškotke. Začasni oziroma sejni piškotki se nalagajo v začasne datoteke, spletni brskalniki pa jih običajno izbrišejo, ko zaprete internetni brskalnik. Za največjo varnost na tem spletnem mestu, na katerem vpogledujete v osebne podatke, Vam zato priporočamo, da po uporabi spletne strani zaprete brskalnik in s tem zmanjšate možnost zlorabe. Ta spletna stran ne uporablja zunanjih (3rd party) piškotkov drugih spletnih vtičnikov, kot so Google Analytics, Facebook, itd.
Kontakt

Študentska organizacija Slovenije
Dunajska cesta 51
1000 Ljubljana
Telefon: 01 28 06 800
Mail: info@studentska-org.si
Davčna številka: 62792601
Matična številka: 1411004

Zastopnik organizacije: Alen Brkič, generalni sekretar

Kontakt za uporabnike glede obdelave osebnih podatkov:
edi@studentska-org.si
ŠOS | NOVICE | ZASEBNOST IN PIŠKOTKI
Email: edi@studentska-org.si | © 2020 Študentska organizacija Slovenije Vse pravice pridržane.